Archive for the ‘ Οικονομία ’ Category

Φοροελαφρύνσεις

Untitled-1

Δημοσιονομικό ξύλο

http://www.josephford.net

ΠΩΛΕΙΤΙΣΜΟΣ

ÅÐÉÓÊÅÎØÇ ÔÙÍ  ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÙÍ    ÅÍÔÁ ÊÅÍÉ  ÊÁÉ ÁÍÔÙÍÇ ÓÁÌÁÑÁ ÓÔÏ ÌÏÕÓÅÉÏ ÔÇÓ ÁÊÑÙÐÏËÇÓ ÏÐÏÕ ÊÁÉ ÎÅÍÁÃÇÈÇÊÁÍ ÁÐÏ ÔÏÍ  Ä.ÐÁÔÅÑÌÁËÇ  ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÏÕ ÌÏÕÓÅÉÏÕ (ÉON PRESS/ ËÉÁÊÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

Στην Νοτιοδυτική Κορέα

10178905_1411058619161227_2072391686_o

Ο άνθρωπος που ψηφίζει πιο γρήγορα από τον ίσκιο του

stournos

stournos2

 

Και νεκρούς ανασταίνει η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ

frankenstein

Κι όμως αυτός την βλέπει

Prime Minister of Greece in Israel

Αρέσει σε %d bloggers: