Αρχείο για Αύγουστος 2014

Φοροελαφρύνσεις

Untitled-1

Δημοσιονομικό ξύλο

http://www.josephford.net

Ο πιο ηθικός στρατός του κόσμου

Israeli ground troops pull out from Gaza as airstrikes continue

ΠΩΛΕΙΤΙΣΜΟΣ

ÅÐÉÓÊÅÎØÇ ÔÙÍ  ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÙÍ    ÅÍÔÁ ÊÅÍÉ  ÊÁÉ ÁÍÔÙÍÇ ÓÁÌÁÑÁ ÓÔÏ ÌÏÕÓÅÉÏ ÔÇÓ ÁÊÑÙÐÏËÇÓ ÏÐÏÕ ÊÁÉ ÎÅÍÁÃÇÈÇÊÁÍ ÁÐÏ ÔÏÍ  Ä.ÐÁÔÅÑÌÁËÇ  ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÏÕ ÌÏÕÓÅÉÏÕ (ÉON PRESS/ ËÉÁÊÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

Αρέσει σε %d bloggers: